23 Şubat 2012 Perşembe

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresinin Okunuşu
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

0 yorum:

Yorum Gönder